In the mood for some changes..

Ibland känner man bara för att göra någon förändring. Jag menar livet rullar på med det gamla vanliga. Tänkte på det idag när jag handlade mat på nätet. Jag förändrar inte ens där, utan det har gått så långt att jag bara klickar i föregående lista med exakt samma livsmedel. Byter inte ens märke, byter inte ens ut bananer till päron…uhh tråkigt!!!

Vid middagsbordet sitter vi på exakt samma platser, vi har våra bestämda platser i soffan framför tv:n. Jag utför ungefär samma procedur varje morgon och tar alltid samma väg till jobbet. Går alltid på lunch 12.15 pip varje dag. Går och lägger mig samma tid varje kväll, kliver upp samma tid varje morgon. Träffar samma människor varje dag och på fritiden. Tränar likadant varje gång! Hallååå, jag vill ha förändring. Jag är en rastlös själ och behöver förnyelse. Livet kan inte bestå i att göra samma jämt. Det är inte kul!img_0244.jpg

Förändring, ja att ändra på sig, det krävs både arbete och mod! Människan är lat av naturen och förändring är en jobbig process. För de allra flesta människor så jobbig att även om man vill förändra sig så gör man det aldrig för det är FÖR jobbigt!

Men min hjärna behöver det, den står stilla annars. Möjligen om det går så långt så man hamnar i kris så förändrar man sig eller sitt liv. Kris betyder utveckling så antingen kan man bara lägga sig ner och inte göra nåt eller så tar man sig igenom den och utvecklas. Jag vill utvecklas, inte för att jag har en kris men för min själ behöver det. Många saker är på gång och min blogg är ju en av dem:):)! Kom ihåg DU BESTÄMMER i ditt liv!

KRAM P

Sometimes you only feel to make any change. I mean life is rolling out with the old one. Thought about it today when I was shopping online. I do not even change that, but it has gone so far that I only click on the previous list of exactly the same food. Do not even change brand, do not even switch bananas to pears … uhh boring !!!

At the dinner table we sit in exactly the same places, we have our appointed seats on the couch in front of the TV. I perform about the same procedure every morning and always take the same way to work. Always go for lunch at 12.15 bip every day. Going to sleep the same time every night, climbing the same time every morning. Meet the same people every day and at leisure. Exercises alike every time! Hello, I want change. I am a restless soul and need renewal. Life can not be done in the same way. It’s not fun! Change, yes to change, it takes both work and courage! Man is lazy by nature and change is a tough process. For the vast majority of people so hard that even if you want to change, you never do it because it’s too hard!

But my brain needs it, it stands still otherwise. Possibly if it goes so far as you end up in crisis, you change your life or life. Crisis means development, so either you can just lay down and not do anything or get through it and develop. I want to develop, not because I have a crisis but for my soul it needs. Many things are going on and my blog is one of them 🙂 :)! Remember YOU PROVIDE in your life!

HUGS  P

Författare: piaandarkjohannesdotter

Contact: p.andarkjohannesdotter@gmail.com

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.